Lekker Fit

Lekker Fit

Lekker Fit is een programma van de Gemeente Rotterdam wat als doel heeft de kinderen bewust gezonder te maken.

Wij proberen onze leerlingen op een verantwoorde manier bewust te maken van hun levensstijl. Is deze levensstijl ongezond, dan proberen wij deze positief te beïnvloeden.

En we willen onze kinderen weer laten bewegen!

Dit doen we door de groepen 3 t/m 8 drie keer in de week 45 minuten bewegingsonderwijs te geven. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkrachten lichamelijke oefening en een dansdocente van onze school. Na schooltijd wordt er binnen het keuzeprogramma ook nog dagelijks sport en spel aangeboden.

Alle groepen van onze school maken in de klas gebruik van het lespakket Lekker Fit! In dit lespakket wordt ingegaan op 3 thema’s: Bewegen, Voeding en Gezonde Keuzes. Ook worden ouders bij dit lespakket betrokken. De leerlingen nemen namelijk werkboekjes mee naar huis waarin zij een aantal opdrachten moeten maken.

Naast de lessen bewegingsonderwijs en het lespakket, worden er ook regelmatig introductielessen gegeven in diverse sporten. Deze lessen zijn bedoeld om de leerlingen enthousiast te maken voor deze sport.

Terug