Breinweetje nr 7

Breinweetje nr 7

Vrijdag 24 februari 2017

ZORG VOOR BREINRUST ….deel 2 In een vorige breinweetje stond dat uitgerust zijn samen met lichamelijke beweging zorgt voor fitheid van het brein. Dat beweging goed was voor je hersenontwikkeling dat wisten wij al op de Nicolaasschool, wij zijn al jaren ‘Lekker fit!-school en hebben meer beweegmomenten voor kinderen dan de gemiddelde basisschool in Nederland. Met vakleerkrachten voor dans, gym, kleutergym in het keuzeprogramma en bij sport en spel tijdens de TSO, zijn wij letterlijk op de Nicolaasschool voldoende in beweging!
Terug