Rekeningnummer voor schoolgeld veranderd

Rekeningnummer voor schoolgeld veranderd

Maandag 21 augustus 2017

  De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals: het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, een themaweek, de Paasviering/ruilbeurs, het schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u een vrijwillige schoolgeldbijdrage gevraagd van € 60 per kind. U krijgt aan het begin van het schooljaar een formulier, waarop u kunt aangeven hoe u dit bedrag wilt betalen (contant op school, per giro of per bank). Het rekeningnummer is gewijzigd, let op: IBAN: NL08 INGB 0654 0871 72, t.n.v. R.V.K.O, basisschool Nicolaasschool, oudergelden. Vermeld de naam van uw kind en de groep bij overschrijven. Er is uiteraard een mogelijkheid om het totaalbedrag in termijnen te betalen; ook dit kunt u aangeven op het formulier. U ontvangt geen acceptgiro of herinnering vanuit school, u dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.  Als u voor 15 september 2017 alles heeft betaald, ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag.  Het volledige bedrag dient voor 12 oktober betaald te zijn, tenzij u hierover specifieke afspraken heeft gemaakt met een bouwcoördinator of directielid.  Wanneer u meer informatie wenst inzake de schoolgeldbijdrage, kunt u terecht op de volgende site: http://lexius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13.
Terug