Bezoek groepen 8 aan het VO

Bezoek groepen 8 aan het VO

Maandag 4 december 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze periode staat de overstap naar de middelbare school centraal. U heeft wellicht de ouderavond over het voortgezet onderwijs bezocht. Ook starten de open dagen van de middelbare scholen. In de klassen wordt veel aandacht besteed aan deze grote stap. Ook gaan we in de komende weken op bezoek bij verschillende scholen. In deze brief vindt u hier meer informatie over. Elke leerling kan zich op school opgeven om minimaal twee scholen te bezoeken. Onder schooltijd zullen leerkrachten deze leerlingen bij het bezoek begeleiden. Hieronder kunt u zien voor welke bezoeken uw kind zich op kan geven. Sommige bezoeken zijn om 15.00 uur of pas na 15.00 uur afgelopen. De leerlingen zijn dan later terug op school. Wanneer uw kind vanaf de desbetreffende school alleen naar huis mag kunt u dat aangeven op het strookje dat bij de brief zit, die mee naar huis gaat.   Datum School Tijd Bijzonderheden Dinsdag 19 december G.K.H. 09.00 – 11.45 uur - Donderdag 14 december   Life College 12.30 – 15.00 uur Later terug op school Vrijdag 19 januari Melanchthon Mathenesse 09.00 – 12.00 uur - Maandag 22 januari Mavo Schravenlant XL en Schravenlant Lyceum 12.30 – 15.00 uur Alle kinderen gaan mee, later terug op school Woensdag 31 januari Wolfert College 13.00 – 16.00 uur Na schooltijd! U gaat zelf met uw kind. Woensdag 13 december Montessori Lyceum Rotterdam 13.45 – 16.00  uur Na schooltijd! U gaat zelf met uw kind. Zoals u in het schema kunt zien zijn het Montessori Lyceum Rotterdam en het Wolfert College de enige scholen, waarbij wij als leerkrachten niet meegaan. De leerlingen zijn vrij op woensdagmiddag 13 december en 31 januari, dat betekent dat u zelf met uw kind naar dit bezoek gaat. Wij willen graag aan het Montessori Lyceum Rotterdam en het Wolfert College laten weten hoeveel leerlingen er komen en welk voorlopig advies zij hebben gekregen in groep 7. Het is daarom van belang dat wanneer uw kind zich opgegeven heeft voor dit scholenbezoek, u samen met uw kind een manier vindt om naar het Montessori Lyceum Rotterdam en het Wolfert College te gaan. Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om dit bezoek te begeleiden kunt u wellicht vragen of uw zoon/dochter met een andere ouder mee kan gaan. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Valentina Brunu (groep 8a) Annemiek van Veen (groep 8b) Lotte van den Berg-Mühlenbruch (groep 8c)
Terug